مشخصات فردی
نام:هنّا عزیزی
تاریخ تولد:5 دی 1373
درباره من:از ادمایی ک خودشونو ب نفهمی میزنن ولی خوب میدونن دارن چیکار میکنن بدم میاد!!
...............
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانشجو
رشته تحصیلی:کامپوتر . . .